Disclaimer

    De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Schoonmaakbedrijf Nico de Groot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
    Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Schoonmaakbedrijf Nico de Groot komen.
    Schoonmaakbedrijf Nico de Groot heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Schoonmaakbedrijf Nico de Groot gecontroleerd of goedgekeurd. Schoonmaakbedrijf Nico de Groot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

    � Schoonmaakbedrijf Nico de Groot 2012. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Schoonmaakbedrijf Nico de Groot worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.

NEEM VANDAAG NOG CONTACT MET ONS OP

Nico de Groot
Boezemstraat 4
2987 BG RIDDERKERK

T:0180 - 463 863
F:0180 - 412 267
M:06 - 543 686 97
E:info@nicodegroot.nl
KvK:24 250 244